The Webman
Phone the Webman

082 349 3700

INLIGTING MET BETREKKING TOT REGISTRASIE VAN 'n DOMEIN NAAM

Ek is in staat om domein name namens u te registreer.

EIENAARSKAP
Hoewel ek die registrasie hanteer, sal die domein in u naam geregistreer word.

BETALING
Die koste van registrasie van 'n domein is jaarliks vooruit betaalbaar. Ek sal die gelde van u verhaal. Sou betaling nie in redelike tyd ontvang word nie sal die domein registrasie verval.

BELANGRIKE INLIGTING
ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) wil seker maak dat ek my werk doen en dring aan dat ek jou meer vertel wat jy as domain eienaar behoort te weet en wat jou regte is. Die amptelike standpunt is hier te sien:
- Wat jy behoort te weet:
http://www.icann.org/en/resources/registrars/registrant-rights/educational
- Jou regte as domain eienaar:
http://www.icann.org/en/resources/registrars/registrant-rights/benefits

INLIGTING MET BETREKKING TOT DIE HOSTING VAN 'n DOMEIN

Hoewel dit net gaan oor spasie wat gehuur word iewers op 'n rekenaar, is daar belangrike punte wat ek moet aanraak.

INHOUD VAN 'n WEBBLAD
Jy is vry om feitlik enigiets op jou webblad te plaas. Die volgende word nie toegelaat nie:
- enigiets wat van pornografiese aard is
- enigeiets wat in my opinie, en slegs my opinie, beskou kan word as onvanpas, rasisties, onverdraagsaam, afbrekend, uitdagend of wat as haatspraak beskou kan word
- stoor van of insluit van skakels wat wys na inhoud wat inbreuk maak op die intilektuele eiendom en/of regte van ander soos byvoorbeeld handelsmerke patenteregte of kopiereg

UPTIME EN/OF DOWNTIME
(Of hoelank jou webwerf van lyn af gaan wees.) 'n Server is net nog 'n rekenaar. En rekenaars, soos ons weet, gaan staan soms. Die hosting diensverskaffers het verskeie persele waar duplikate van alle webtuistes gehou word. As een stelsel gaan staan sal die volgende een outomaties beskikbaar wees. Op die manier behoort jou webtuiste permanent lewendig gehou word. Die diensverskaffers waarborg nie dat diens beskikbaar sal wees as gevolg van een van die volgende nie:
- natuurrampe
- optiese vesel toevoerlyne wat beskadig word
- Registrasie probleme met jou domain naam

DATA INTEGRITEIT
Jy is uiteindelik verantwoordelik vir die data op jou webwerf. Hosting diensverskaffers hou wel backups van jou data. Daar is egter geen waarborg dat die backup wat hulle het die nuutste weergawe van jou webwerf is nie. Indien ek die webwerf gemaak het hou ek wel 'n backup weg van die server. Indien jy ook 'n addisionele backup wil stoor moet jy net daarvoor vra.

SPAM EN ONGEVRAAGDE KOMMERSIELE E-POS
Niemand van ons hou van SPAM en/of Ongevraagde kommersiële e-posse nie. Netso met die Hosting diensverskaffers wat 'n baie streng beleid volg in hul benadering tot die uitstuur van Ongevraagde kommersiële e-pos of SPAM deur hulle rekenaars of netwerke. Indien sodanige praktyke deur u webwerf gedoen word, sal die diensverskaffer waarskynlik die diens aan u webwerf onmiddelik opskort.

KANSELLASIE
Jy mag die hosting te enige tyd kanselleer met 30 dae skriftelike kennisgewing waarna ek 'n pro-rata terugbetaling sal maak van die fooi, met 'n maksimum van 50% van die oorspronklike fooi.
In die onwaarskynlike geval waar
- die webwerf misbruik word
- onbehoorlike inhoud op die webblad geplaas word
- SPAM of Ongevraagde kommersiële e-pos deur jou webblad versprei word
behou ek die reg voor om die diens sonder terugbetaling van fooie op te skort.

BETALING
Die Hosting diens wat ek verskaf word van buitekontrakteurs aankoop. My betaling aan hulle is streng jaarliks vooruit, en vir dieselfde rede faktureer ek ook jaarliks vooruit. Indien betaling my nie bereik in goeie tyd nie, tensy spesifieke reëlings nie getref is nie, kan die diens opgeskort of selfs gekanselleer word.

MISBRUIK
Indien jy sou bewus wees van die misbruik van of deur jou webblad, is jy welkom om dit, met volle besonderhede hier te rapporteer: abuse @ thewebman.co.za waar die nodige aksie geneem sal word en terugvoering aan jou gegee sal word.

VOORWAARDES VIR GEBRUIK VAN HIERDIE WEBBLAD

Hierdie ooreenkoms bevat belangrike kontraktuele regte, obligasies en voorwaardes tussen u, die gebruiker en thewebman.co.za. U aanvaarding van die terme van hierdie ooreenkoms word verlang voordat hierdie webtuiste gebruik word. Waar die term "thewebman.co.za" in hierdie ooreenkoms gebruik word, word verstaan dat dit die domain, die webblad, asook enige sub-domains insluit wat verband hou met die thewebman.co.za webblad.

GEBRUIK
Enige gebruiker sal wanneer hy hierdie webblad gebruik, vir watter rede ookal, hom aan hierdie voorwaardes onderwerp en dit so aanvaar. Die thewebman.co.za webblad is ontwikkel met die uitsuitlike doel om inligting aan te bied. Niks in die thewebman.co.za webblad moet beskou word as enigiets anders as 'n bron van inligting nie.

As 'n reel sal thewebman.co.za nie enige offensiewe inligting publiseer nie. Ons kan egter nie waarborg dat al die inligting wat ons of ander partye, of webtuistes van ander partye waarna in hierdie webblad verwys word, te alle tye vry van offensiewe inligting sal wees en sensitiewe gebruikers mag afronteer nie. Gebruikers, deur die webblad te gebruik, vrywaar thewebman.co.za, sy eienaars, agente en werknemers van enige eise van watter aard ookal.

As gebruiker onderneem en aanvaar u dat u hierdie webblad op eie risiko gebruik. Terwyl thewebman.co.za alle redelike voorsorg getref het om te verseker dat die webblad vry is van virusse van watter aard ookal, kan daar en word daar geen waarborge voorsien tot dien effek nie.

PRIVAATHEID, 'COOKIES' EN INTERNET ADVERTENSIES
Ons hier by thewebman.co.za, respekteer u privaatheid. Sou ons persoonlike inligting van u vra, gebruik ons sodanige inligting slegs ten opsigte van die spesifieke versoek en vir geen ander rede nie. Ons sal nie onder enige omstandighede die inligting aan ander bekend maak nie. thewebman.co.za maak ook nie gebruik van tegnologie soos die wat bekend staan as 'cookies', 'web beacons' of 'advertising identifiers' om inligting van u te bekom nie.

INTILEKTUELE EIENDOM REGTE EN LISENSIE
Alle inhoud van hierdie webblad, insluitende, maar nie beperk tot die inhoud, data, afbeeldings, sagteware, kopie, grafiese uitbeeldings, databasis, uitleg en ontwerp is die eiendom van thewebman.co.za en word gevolglik beskerm deur plaaslike en internasionale reg. Alle regte wat nie spesifiek toegestaan word nie word voorbehou. Die intelektuele regte ten opsige van alle inhoud, inligting en dienste behoort aan thewebman.co.za en geen reg word aan die gebruiker oorgedra nie. Die inhoud van hierdie webblad, insluitende, maar nie beperk tot die inhoud, data, afbeeldings, sagteware, kopie, grafiese uitbeeldings, databasis, uitleg en ontwerp mag gebruik word deur die gebruiker, maar slegs nadat skriftelike toestemming daartoe gegee is.

Handelsmerke en of Geregistreerde name en ontwerpe van ander partye wat op hierdie webblad mag verskyn is steeds die eiendom van die regmatige eienaars.

VERANDERINGE AAN HIERDIE WEBBLAD
thewebman.co.za behou die reg voor om te enige tyd inligting in hierdie webblad te verander, verbeter, aan te pas en of te verwyder sonder enige vooraf kennisgewing.

SKAKELS NA HIERDIE WEBBLAD
Skakels na hierdie webblad deur enige persoon, besigheid of instansie word verwelkom maar slegs met die skriftelike toestemming van thewebman.co.za 

Tuisblad | Dienste | Kontak My | Voorwaardes

thewebman.co.za